Strona 1 z 1

Zmiana typu kolumny

PostNapisane: Cz sty 10, 2013 3:16 pm
przez Maciej8989
Witam,
Zmieniłem typ danych kolumny używając polecenia ALTER TABLE w MS SQL Server z money na smallmoney. W MS SQL Server Management Studio widać zmiany normalnie, czyli po wykonaniu kwerendy wyświetlają się wartości z dwoma zerami po przecinku zamiast czterech. Ale przy odwołaniu się do tej samej bazy danych z poziomu aplikacji napisanej w VS nadal są 4 zera po przecinku. Jaka może być przyczyna?

Re: Zmiana typu kolumny

PostNapisane: Cz sty 10, 2013 3:37 pm
przez Pawel85
A jaki jest format danych w aplikacji?

Re: Zmiana typu kolumny

PostNapisane: Pt sty 11, 2013 10:54 am
przez Maciej8989
Nie wiem jak to sprawdzić. Wstawiłem tabelę poprzez przeciągnięcie odpowiedniej tabeli z okna DataSource, a więc wszystkie połączenia utworzyły się automatycznie. Dane w formacie money są wyświetlane w odpowiedniej kolumnie DataGridView. Zauważyłem też, że gdy odpalam aplikację poprzez otwarcie pliku *.exe, a nie poprzez VS, to wyskakuje mi następujący komunikat:

Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)
zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.

************** Tekst wyjątku **************
System.IndexOutOfRangeException: Brak wiersza w pozycji 8.
w System.Data.RBTree`1.GetNodeByIndex(Int32 userIndex)
w System.Data.DataRowCollection.get_Item(Int32 index)
w DataGridView.Form1.Form1_Load(Object sender, EventArgs e) w C:\Users\Maciej\Documents\Visual Studio 2010\Projects\DataGridView\DataGridView\Form1.cs:wiersz 52
w System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
w System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
w System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
w System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
w System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
w System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
w System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
w System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Zestawy załadowane **************
mscorlib
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.0.30319.296 (RTMGDR.030319-2900)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
----------------------------------------
DataGridView
Wersja zestawu: 1.0.0.0
Wersja Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Users/Maciej/Documents/Visual%20Studio%202010/Projects/DataGridView/DataGridView/bin/Debug/DataGridView.exe
----------------------------------------
System.Windows.Forms
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.0.30319.1001 built by: RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System.Drawing
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.0.30319.1001 built by: RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.0.30319.1001 built by: RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Configuration
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Xml
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.0.30319.233 built by: RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
System.Data
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.0.30319.245 (RTMGDR.030319-2400)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
----------------------------------------
System.Core
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.0.30319.233 built by: RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------------------
System.Data.DataSetExtensions
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Data.DataSetExtensions/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.DataSetExtensions.dll
----------------------------------------
System.Numerics
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------
System.Transactions
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Transactions/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
----------------------------------------
System.EnterpriseServices
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
----------------------------------------
System.Data.resources
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.0.30319.245 (RTMGDR.030319-2400)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Data.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Data.resources.dll
----------------------------------------
mscorlib.resources
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
----------------------------------------

************** Debugowanie w trybie JIT **************
Aby włączyć debugowanie w trybie JIT (just-in-time), plik .config tej
aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć
wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.
Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym
debugowaniem.

Na przykład:

<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki
są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze
i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.

Re: Zmiana typu kolumny

PostNapisane: Pt sty 11, 2013 12:22 pm
przez Maciej8989
W aplikacji to dane są po prostu typu TextBoxCell

Re: Zmiana typu kolumny

PostNapisane: Pt sty 11, 2013 12:52 pm
przez Maciej8989
Ten błąd wyskakujący wyżej wynikał z czego innego. Już go naprawiłem. Ale problem z czterema cyframi po przecinku zamiast dwóch jest nadal nierozwiązany.